top of page

Wat is toezicht?

Surveillance is het monitoren van het gedrag, de activiteiten of andere veranderende informatie, meestal van mensen met als doel hen te beïnvloeden, te sturen, te sturen of te beschermen. Dit kan via verschillende middelen zoals videocamera's, telefoontap, internetmonitoring of andere elektronische middelen. Surveillance kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals wetshandhaving, nationale veiligheid of om eigendommen te beschermen. Sommige vormen van surveillance kunnen controversieel zijn of ethische bezwaren oproepen, vooral wanneer ze worden uitgevoerd zonder medeweten of toestemming van de personen die worden gecontroleerd.

Moet u een privédetective inhuren om bewakingsoperaties uit te voeren?

Het inhuren van een privédetective voor bewakingsoperaties kan een moeilijke beslissing zijn. Enerzijds kan surveillance waardevolle informatie opleveren en personen en bedrijven helpen beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Aan de andere kant kan surveillance kostbaar zijn en ethische bezwaren oproepen. Om te bepalen of u al dan niet een privédetective inhuurt voor surveillance, is het belangrijk om de redenen voor de surveillance en de mogelijke voordelen en risico's te overwegen.

Een van de meest voorkomende redenen om een privédetective in te huren voor surveillance is het verzamelen van bewijsmateriaal in een rechtszaak. Als een persoon bijvoorbeeld zijn of haar partner van ontrouw verdenkt, kunnen ze een privédetective inhuren om toezicht te houden om bewijsmateriaal te verzamelen voor gebruik in een echtscheidings- of voogdijzaak. In deze gevallen kan surveillance waardevolle informatie opleveren die in de rechtbank kan worden gebruikt en nodig kan zijn om een zaak te bewijzen.

Een andere veel voorkomende reden om een privédetective in te huren voor surveillance is om een bedrijf of een individu te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een privédetective inhuren om toezicht te houden op zijn werknemers of concurrenten om ervoor te zorgen dat zijn intellectuele eigendom wordt beschermd en dat zijn werknemers zich niet bezighouden met illegale of onethische activiteiten. Bovendien kan een persoon een privédetective inhuren om toezicht te houden op een potentiële romantische partner om hun veiligheid te waarborgen.

Surveillanceoperaties kunnen ook worden gebruikt om fraude met vergoedingen van werknemers te onderzoeken. Door de activiteiten en bewegingen van een persoon te observeren, kunnen onderzoekers bewijzen verzamelen dat de persoon een schadeclaim overdrijft of verzint, of dat hij zich bezighoudt met activiteiten die niet stroken met zijn claim dat hij niet in staat is om te werken. Bovendien kunnen bewakingsoperaties worden gebruikt om informatie te verzamelen over een vermiste persoon of om een persoon op te sporen die de betekening van juridische documenten ontwijkt.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de mogelijke risico's en ethische bezwaren die gepaard gaan met surveillance. Surveillance kan kostbaar en tijdrovend zijn en levert niet altijd de gewenste resultaten op. Bovendien kan toezicht ethische bezwaren oproepen, vooral als het wordt uitgevoerd zonder medeweten of toestemming van de personen die worden gecontroleerd.

Bovendien zijn er in bepaalde staten wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan bij het uitvoeren van toezicht.

Kortom, het inhuren van een privédetective voor bewakingsoperaties kan een moeilijke beslissing zijn. Het is belangrijk om de redenen voor het toezicht, de mogelijke voordelen en risico's en eventuele ethische bezwaren in overweging te nemen. Als de potentiële voordelen opwegen tegen de risico's, kan het de moeite waard zijn om een privédetective in te huren voor surveillance. Het is echter belangrijk ervoor te zorgen dat het toezicht binnen wettelijke en ethische grenzen wordt uitgevoerd.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een privédetective die wordt ingehuurd om toezicht te houden op een vreemdgaande echtgenoot. 

Een privédetective, Jane Doe, werd ingehuurd door een vrouw, mevrouw Smith, die vermoedde dat haar man, meneer Smith, haar bedroog. Ze had een verandering in zijn gedrag opgemerkt en was achterdochtig geworden over zijn verblijfplaats en activiteiten. Ze wilde de waarheid achterhalen en had concreet bewijs nodig om hem te confronteren.

Jane Doe, een zeer ervaren privédetective, wist dat het uitvoeren van toezicht op een vermoedelijke vreemdgaande echtgenoot een grondig en discreet onderzoek zou vereisen. Ze begon met het uitvoeren van een antecedentenonderzoek van meneer Smith, het verzamelen van informatie over zijn dagelijkse routine en het identificeren van mogelijke locaties of personen die hij mogelijk had gezien.

Naarmate het onderzoek vorderde, kon Doe solide bewijzen verzamelen van de ontrouw van meneer Smith. Ze kon meerdere keren documenteren dat hij een andere vrouw ontmoette, inclusief foto's, video's en audio-opnamen. Doe was in staat mevrouw Smith een gedetailleerd rapport te bezorgen van de bevindingen en het verzamelde bewijsmateriaal.

Mevrouw Smith gebruikte het door Doe verstrekte bewijs om haar man te confronteren, en als resultaat kon het paar tot overeenstemming komen en een beslissing nemen over hun toekomst.

Tot slot dient deze zaak als voorbeeld van hoe een privédetective een grote hulp kan zijn bij het toezicht houden op een vermoedelijk vreemdgaande echtgenoot. De expertise en ervaring van een privédetective kan waardevolle informatie opleveren voor personen die ontrouw vermoeden en kan hen helpen weloverwogen beslissingen te nemen over hun relatie. Bovendien kan een privédetective het onderzoek op een discrete en professionele manier uitvoeren, waardoor cliënten over concreet bewijs beschikken voordat ze hun partner confronteren.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een privédetective die wordt ingehuurd om toezicht te houden op een schadeclaim van frauduleuze werknemers. 

Een privédetective, John Smith, werd ingehuurd door een verzekeringsmaatschappij, ABC Insurance, om toezicht te houden op een schadevergoedingsclaim voor werknemers. De claim werd ingediend door een werknemer genaamd de heer Brown, die verklaarde dat hij tijdens het werk gewond was geraakt en niet in staat was om te werken. De verzekeringsmaatschappij had argwaan over de gegrondheid van de claim, aangezien de werknemer het letsel na een lang weekend had gemeld.

John Smith, een zeer ervaren privédetective, wist dat het uitvoeren van toezicht op een vermoedelijke frauduleuze claim een grondig en discreet onderzoek zou vereisen. Hij begon met het bekijken van de medische dossiers van de werknemer en het interviewen van getuigen die aanwezig waren op het moment van het letsel. Hij bekeek ook het bedrijfsbeleid, de procedures en beveiligingsbeelden, indien beschikbaar, om te bepalen of de heer Brown de veiligheidsprotocollen volgde.

Naarmate het onderzoek vorderde, kon Smith bewijzen verzamelen dat meneer Brown niet eerlijk was geweest over zijn verwondingen. Hij was in staat meerdere gevallen te documenteren van de heer Brown die zich bezighield met activiteiten die niet strookten met zijn gerapporteerde verwondingen, zoals sporten, zware lasten dragen en zelfs werken bij een andere baan.

Smith rapporteerde zijn bevindingen aan de verzekeringsmaatschappij, die de informatie kon gebruiken om de schadevergoedingsclaim van de werknemers af te wijzen. Dankzij de inspanningen van de privédetective kon het bedrijf de uitbetaling van een mogelijk frauduleuze claim voorkomen en zijn financiële belangen beschermen.

Concluderend, deze zaak dient als voorbeeld van hoe een privédetective een grote hulp kan zijn bij het toezicht houden op de schadeclaims van vermeende frauduleuze werknemers. De expertise en ervaring van een privédetective kan waardevolle informatie opleveren voor verzekeringsmaatschappijen en werkgevers, en kan hen helpen de gegrondheid van een claim te bepalen en hun financiële belangen te beschermen. Daarnaast kan een onderzoek er ook voor zorgen dat de werknemer de juiste medische behandeling krijgt en kan de werkgever de nodige maatregelen nemen om toekomstige incidenten te voorkomen.

Have an ex-employee breaking their non-compete?

A non-compete agreement is a legal document that restricts an employee from engaging in certain activities after leaving a company. These agreements are commonly used to protect a company's trade secrets, confidential information, and customer base. However, enforcing non-compete agreements can be challenging, especially if the employee has violated the terms of the agreement.

In such cases, it may be necessary to hire a private investigator to gather evidence and build a strong case for enforcement. Here are some reasons why hiring a private investigator for non-compete agreements is a wise decision:

Expertise in investigation techniques

Private investigators are trained professionals who have expertise in various investigation techniques. They know how to conduct discreet and thorough investigations, gather evidence, and document their findings. They have access to resources such as databases, surveillance equipment, and other tools that can help them uncover valuable information that can be used in court.

Objectivity

Hiring a private investigator for a non-compete agreement case ensures that the investigation is conducted in an objective and unbiased manner. This is important because emotions can run high in such cases, and it's easy for the parties involved to lose sight of the facts. A private investigator can provide an objective perspective on the situation, which can help to prevent misunderstandings and disputes.

 

Protection of your company's reputation

When an employee violates a non-compete agreement, it can have serious consequences for your company's reputation. Clients may lose trust in your company, and competitors may take advantage of the situation. By hiring a private investigator, you can protect your company's reputation by ensuring that the investigation is conducted professionally and discreetly.

Cost-effective

Hiring a private investigator may seem like an expensive option, but it can be cost-effective in the long run. A private investigator can help you gather the evidence you need to build a strong case for enforcement, which can save you time and money in the long run. Moreover, if the non-compete agreement violation has caused your company financial damages, a private investigator can help you recover those damages through legal means.

Faster resolution

Non-compete agreement cases can drag on for months or even years, especially if the evidence is not strong enough to support enforcement. By hiring a private investigator, you can speed up the resolution process by gathering strong evidence that can be used in court. This can help you achieve a faster resolution to the case, which can save you time, money, and stress.

In conclusion, hiring a private investigator for non-compete agreement cases is a smart move. Private investigators have the expertise, objectivity, and resources needed to gather strong evidence and build a strong case for enforcement. They can protect your company's reputation, save you time and money, and help you achieve a faster resolution to the case.

Surveillance Rates
1 Investigator - $75.00/ Hour + Mileage (federal rate) + any additional case expenses.

1 Investigator - All-Inclusive Rate - $94.99/ Per Hour 
2 Investigators - $149.99/ Per Hour + Mileage (federal rate) + any additional case expenses.

2 Investigators - All-Inclusive Rate - $174.99/ Per Hour

Our standard hourly rate for surveillance is $75.00 per hour from portal to portal from our base of operations in Columbia Heights, MN. Mileage is billed at the federal rate of $0.65 per mile. Additional case expenses, such as comprehensive searches, running plates, entrance fees to venues dining expenses, etc... All will be itemized and billed to the client.

Report Time: We calculate report time based on 0.25 hours per full page of written narrative. Pages that include only screenshots, photos, or similar content are not counted toward this total. For example, two pages consisting of half screenshots and half narrative would be counted as one page for billing purposes.

Video Processing: Our standard billing rate for video processing services is $75.00 per hour. This rate includes requests such as adding time stamps or other specific video editing requests.

We believe that these rates are competitive and reflective of the high-quality services we provide. Please don't hesitate to reach out if you have any questions or require further clarification regarding our rates or billing procedures. We are committed to maintaining transparency and open communication throughout our collaboration.

bottom of page