top of page
Tow Truck

Activacontroles

Wat is een vermogenscheck?

Een activacontrole is een proces van het verifiëren en documenteren van de activa van een individu, zoals onroerend goed, spaargeld, investeringen en andere financiële bezittingen. Het kan om verschillende redenen worden gedaan, zoals voor lening- of kredietaanvragen, antecedentenonderzoek voor werk- of huuraanvragen, of voor juridische of financiële doeleinden. Het kan onder meer worden uitgevoerd door financiële instellingen, werkgevers, verhuurders of overheidsinstanties.

Waarom zou u een privédetective inhuren om een vermogensonderzoek uit te voeren? 

Er zijn verschillende redenen waarom een persoon of organisatie ervoor zou kunnen kiezen om een privédetective in te huren om een vermogenscontrole van een persoon uit te voeren.

Een veel voorkomende reden is voor financiële doeleinden, bijvoorbeeld wanneer een bank of geldschieter overweegt een lening of kredietlijn aan een persoon te verstrekken. In deze gevallen kan de financiële instelling een activacontrole eisen om te controleren of de aanvrager over de financiële middelen beschikt om de lening terug te betalen. Dit helpt de geldschieter om het risico te beoordelen dat gepaard gaat met het verstrekken van de lening en om te bepalen of de aanvrager een goede kandidaat is voor krediet.

Een andere reden voor een activacontrole is voor juridische doeleinden, zoals in het geval van een echtscheiding of een procedure voor kinderalimentatie. In deze gevallen kan de rechtbank een activacontrole eisen om de financiële middelen van elke partij te bepalen en om ervoor te zorgen dat eventuele financiële schikkingen of overeenkomsten eerlijk en billijk zijn.

Vermogenscontroles kunnen ook worden uitgevoerd voor tewerkstellings- of verhuurdoeleinden. Werkgevers kunnen een activacontrole uitvoeren als onderdeel van een antecedentenonderzoek om de financiële stabiliteit van een sollicitant te bepalen. Verhuurders kunnen een activacontrole uitvoeren om te verifiëren dat een huurder over de middelen beschikt om huur te betalen en om ervoor te zorgen dat de huurder geen risico loopt op niet-betaling van huur.

Bovendien kan een privédetective door een persoon worden ingehuurd om een activacontrole uit te voeren bij hun partner om te verifiëren dat ze geen activa verbergen in een poging om de verantwoordelijkheid te ontlopen of hen op een financiële manier te bedriegen.

In al deze gevallen kan een privédetective een grondige en nauwkeurige beoordeling van iemands vermogen geven door onderzoek te doen, documentatie te verzamelen en relevante partijen te interviewen. Dit kan waardevolle informatie opleveren die kan worden gebruikt om belangrijke financiële, juridische of persoonlijke beslissingen te nemen.

Het is echter belangrijk op te merken dat het inhuren van een privédetective om een activacontrole uit te voeren een serieuze zaak is en alleen mag worden gedaan onder begeleiding van een juridische professional. Het is onwettig om een activacontrole uit te voeren zonder de toestemming van het individu en alle onwettige activiteiten van de onderzoeker kunnen leiden tot zware straffen en juridische gevolgen.

Concluderend kan een vermogenscheck door een privédetective een waardevol hulpmiddel zijn in uiteenlopende financiële, juridische en persoonlijke situaties. Dit mag echter alleen worden gedaan onder begeleiding van een juridische professional en met toestemming van de persoon in kwestie.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een geval waarin een inventariscontrole is uitgevoerd. 

Een privédetective, John Smith, werd ingehuurd door een klant, de heer Wilson, die in een scheiding zat en ervoor wilde zorgen dat zijn aanstaande ex-vrouw geen bezittingen voor hem verborgen hield. De heer Wilson maakte zich vooral zorgen over een grote som geld die zijn vrouw, mevrouw Wilson, een paar jaar geleden van haar vader had geërfd. Hij vermoedde dat ze het geld naar een geheime bankrekening had overgemaakt of in een of andere vorm van onroerend goed had geïnvesteerd.

John Smith, een zeer ervaren privédetective, wist dat het lokaliseren van verborgen activa een grondig onderzoek zou vereisen. Hij begon met het uitvoeren van een antecedentenonderzoek bij mevrouw Wilson om informatie te verzamelen over haar financiële geschiedenis. Hij bekeek ook de gezamenlijke bankafschriften, creditcardafschriften en belastingaangiften van het stel op verdachte transacties.

Naarmate het onderzoek vorderde, ontdekte Smith dat mevrouw Wilson inderdaad een aanzienlijk bedrag naar een geheime bankrekening had overgemaakt. Ze had een valse naam en adres gebruikt om de rekening te openen en had het afgelopen jaar ook verschillende grote opnames en stortingen gedaan.

Smith ontdekte ook dat mevrouw Wilson een woning in een andere staat onder een andere naam had gekocht. Ze had het geërfde geld gebruikt als aanbetaling en verhuurde het momenteel.

John Smith rapporteerde zijn bevindingen aan de heer Wilson, die de informatie kon gebruiken om een gunstigere regeling in zijn echtscheidingszaak te bedingen. Dankzij de inspanningen van de privédetective kon de heer Wilson een groot deel van de verborgen bezittingen terugkrijgen en kon hij verder met zijn leven.

Tot slot dient deze zaak als voorbeeld van hoe een privédetective een grote hulp kan zijn bij het opsporen van verborgen vermogensbestanddelen. De expertise en ervaring van een privédetective kan waardevolle informatie opleveren voor cliënten die een scheiding of een ander juridisch geschil doormaken, en kan ervoor zorgen dat ze een eerlijke schikking krijgen.

bottom of page