top of page
Image by Amy Hirschi

בדיקות נכסים

מהי בדיקת נכסים?

בדיקת נכסים היא תהליך של אימות ותיעוד נכסים של אדם, כגון נכסים, חסכונות, השקעות והחזקות פיננסיות אחרות. זה יכול להיעשות מסיבות שונות, כמו בקשות להלוואה או אשראי, בדיקות רקע לבקשות תעסוקה או שכירות, או למטרות משפטיות או כספיות. זה יכול להתבצע על ידי מוסדות פיננסיים, מעסיקים, בעלי בתים או סוכנויות ממשלתיות, בין היתר.

מדוע כדאי לשכור חוקר פרטי שיבצע בדיקת נכסים? 

ישנן מספר סיבות לכך שאדם או ארגון עשויים לבחור לשכור חוקר פרטי לביצוע בדיקת נכסים באדם.

סיבה נפוצה אחת היא למטרות פיננסיות, כגון כאשר בנק או מלווה שוקלים להעניק הלוואה או קו אשראי לאדם פרטי. במקרים אלו, המוסד הפיננסי עשוי לדרוש בדיקת נכסים על מנת לוודא כי למבקש האמצעים הפיננסיים להחזיר את ההלוואה. זה עוזר למלווה להעריך את הסיכון הכרוך במתן ההלוואה ולקבוע אם המבקש הוא מועמד טוב לאשראי.

סיבה נוספת לבדיקת נכסים היא למטרות משפטיות, כמו במקרה של גירושין או הליך מזונות ילדים. במקרים אלו, בית המשפט רשאי לדרוש בדיקת נכסים כדי לקבוע את המשאבים הכספיים של כל צד ולוודא שכל הסדר או הסכמים פיננסיים הוגנים והוגנים.

בדיקות נכסים יכולות להתבצע גם למטרות תעסוקה או השכרה. מעסיקים רשאים לערוך בדיקת נכסים כחלק מבדיקת רקע לקביעת היציבות הפיננסית של הפונה. בעלי דירות רשאים לערוך בדיקת נכסים כדי לוודא שלשוכר יש את האמצעים לשלם דמי שכירות וכדי לוודא שהשוכר אינו מהווה סיכון לאי תשלום דמי שכירות.

בנוסף, חוקר פרטי עשוי להישכר על ידי אדם כדי לערוך בדיקת נכסים בבן הזוג שלו כדי לוודא שהם לא מסתירים נכסים במאמץ להתחמק מאחריות או לרמות אותם בכל דרך כלכלית.

בכל המקרים הללו, חוקר פרטי יכול לספק הערכה יסודית ומדויקת של נכסיו של אדם על ידי ביצוע מחקר, איסוף תיעוד וראיון גורמים רלוונטיים. זה יכול לספק מידע רב ערך שניתן להשתמש בו כדי לקבל החלטות פיננסיות, משפטיות או אישיות חשובות.

עם זאת, חשוב לציין כי שכירת חוקר פרטי לביצוע בדיקת נכסים היא עניין רציני ויש לעשות זאת רק בליווי של איש מקצוע משפטי. זה לא חוקי לבצע בדיקת נכסים ללא הסכמת הפרט וכל פעילות בלתי חוקית של החוקר עלולה להוביל לעונשים חמורים ולהשלכות משפטיות.

לסיכום, בדיקת נכסים הנערכת על ידי חוקר פרטי יכולה להיות כלי רב ערך במגוון מצבים פיננסיים, משפטיים ואישיים. עם זאת, יש לעשות זאת רק בהנחייתו של איש מקצוע משפטי, ובהסכמת הפרט הנדון.

להלן דוגמה למקרה שבו בוצעה בדיקת נכסים. 

חוקר פרטי, ג'ון סמית', נשכר על ידי לקוח, מר וילסון, שעובר גירושים ורצה להבטיח שאשתו לשעבר לא תסתיר ממנו נכסים כלשהם. מר ווילסון היה מודאג במיוחד מסכום כסף גדול שאשתו, גברת וילסון, ירשה מאביה לפני כמה שנים. הוא חשד שאולי היא העבירה את הכסף לחשבון בנק סודי או השקיעה אותו בצורת נדל"ן כלשהי.

ג'ון סמית', בהיותו חוקר פרטי מנוסה ביותר, ידע שאיתור נכסים נסתרים ידרוש חקירה יסודית. הוא התחיל בביצוע בדיקת רקע על גברת וילסון כדי לאסוף מידע על ההיסטוריה הפיננסית שלה. הוא גם בדק את תדפיסי הבנק המשותפים של בני הזוג, תדפיסי כרטיסי האשראי והחזרי מס עבור כל עסקאות חשודות.

ככל שהחקירה התקדמה, גילתה סמית' שגב' ווילסון אכן העבירה סכום כסף משמעותי לחשבון בנק סודי. היא השתמשה בשם ובכתובת בדויים כדי לפתוח את החשבון, וגם ביצעה כמה משיכות והפקדות גדולות במהלך השנה האחרונה.

סמית' מצאה גם שגברת ווילסון רכשה נכס במדינה אחרת בשם אחר. היא השתמשה בכסף שעבר בירושה כמקדמה וכרגע היא השכירה אותו.

ג'ון סמית' דיווח על ממצאיו למר וילסון, שהיה מסוגל להשתמש במידע כדי לנהל משא ומתן על פשרה נוחה יותר בתיק הגירושים שלו. הודות למאמצי החוקר הפרטי, הצליח מר ווילסון לשחזר חלק גדול מהנכסים המוצנעים והצליח להמשיך בחייו.

לסיכום, מקרה זה משמש דוגמה כיצד חוקר פרטי יכול להיות לעזר רב באיתור נכסים נסתרים. המומחיות והניסיון של חוקר פרטי יכולים לספק מידע רב ערך ללקוחות העוברים גירושים או סכסוך משפטי אחר, ויכולים לסייע להבטיח שהם יקבלו פשרה הוגנת.

bottom of page